Privacy-statement

Cookies en privacy-statement HBK2000 Besturingstechniek BV

Privacy statement

HBK2000 Besturingstechniek BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet HBK2000 Besturingstechniek BV met uw gegevens?

HBK2000 Besturingstechniek BV verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als relatie van HBK2000 Besturingstechniek BV heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, nieuwe en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar contact@hbk2000.nl of een brief naar HBK2000 Besturingstechniek BV, Zandhaver 4, 1731 LK Winkel.

HBK2000 Besturingstechniek BV verkoopt uw gegevens niet

HBK2000 Besturingstechniek BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). HBK2000 Besturingstechniek BV zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies

De HBK2000 Besturingstechniek BV-website plaatst geen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Cookie keuze aanpassen?

Wilt u de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover vindt u op deze link van de Consumentenbond.

HBK2000 Besturingstechniek BV heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website HBK2000 Besturingstechniek BV kunnen een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden zijn. HBK2000 Besturingstechniek BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan HBK2000 Besturingstechniek BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. HBK2000 Besturingstechniek BV is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beƫindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. HBK2000 Besturingstechniek BV heeft geen zeggenschap over deze websites noch is HBK2000 Besturingstechniek BV verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.